Start Informacje Rekrutacja Szkoły Program Kadra Matura

ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie

InformacjeHistoria szkolnictwa ekonomicznegoHistoria szkoły ››Nauczyciele w historii szkołyPublikacje ››Samorząd ››Biblioteka ››GAFA ››60-lecie Szkoły ›› Współpraca z:Patronami szkoły ››Radą Rodziców ››Radą Pracodawców ››Klubem Szkół Aktywnych ››Środowiskiem lokalnym ››

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-13

ZEBRANIE Z RODZICAMI 25 WRZEŚNIA 2004 ROKU

   Zorganizowane 25 września 2004 roku spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych miało charakter festynu. Odbiegało ono od tradycyjnego schematu dotychczasowych spotkań. Oprócz spotkania informacyjnego połączonego z wystąpieniem dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i kierownika praktyk odbyło się wiele imprez towarzyszących.

Rodzice zostali zaproszeni do wspólnej zabawy sportowo - rekreacyjnej i walki o puchar dyrektora szkoły dla najsprawniejszej rodziny.

Można było odwiedzić pracownię internetową i obejrzeć stronę internetową szkoły.

Dla rodziców zorganizowano "kącik urody", "kącik gastronomiczny" i " promocji zdrowia".

Rodzice mogli również:

* skosztować wypieków uczniów klas pierwszych

* ostrzyc włosy ( za jedyne 2 zł ) u uczniów klas fryzjerskich

* wziąć udział w loterii fantowej

* zmierzyć u pielęgniarki szkolnej ciśnienie krwi i poziom cukru

* dowiedzieć się od kol. Radek wykonać samobadanie piersi

Szkolne koło pomocy przedmedycznej prezentowało pod kierunkiem p. Fabisiaka różne formy pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.

Młodzież chętnie uczestniczyła wraz rodzicami w imprezach sportowych i pokazywała swoją szkołę - tak więc zadowoleni byli wszyscy.

Pomysłodawcą festynu była kol. Krystyna Żegis. Organizatorami byli wychowawcy klas, dyrekcja szkoły, młodzież oraz nauczyciele WF-u, którzy zaprezentowali również sukcesy sportowe szkoły.

Sądząc po zainteresowaniu rodziców, była to ciekawa forma kontaktów i wprowadzimy tę formę integracji rodziców uczniów klas pierwszych ze szkołą na stałe do kalendarza szkolnego

Opracowanie K.Subocz, J.Kwaśniewicz ( serwis fotograficzny)

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005