Start Informacje Rekrutacja Szkoły Program Kadra Matura

ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie

InformacjeHistoria szkolnictwa ekonomicznegoHistoria szkoły ››Nauczyciele w historii szkołyPublikacje ››Samorząd ››Biblioteka ››GAFA ››60-lecie Szkoły ›› Współpraca z:Patronami szkoły ››Radą Rodziców ››Radą Pracodawców ››Klubem Szkół Aktywnych ››Środowiskiem lokalnym ››

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-13

NARODZIŁ SIĘ POŚRÓD JASNYCH GWIAZD….

Kilka słów o tym , jak przebiegały przygotowania i Spotkanie Opłatkowe
z Patronami oraz przybyłymi Gośćmi
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Olsztynie

Tradycją szkoły jest coroczne Spotkanie Opłatkowe z ludźmi , którzy ją stworzyli i zawsze przybywają, by dzielić z nami ważne chwile. To nasi kochani Rodłacy.

Dnia 11-go stycznia 2005 r. o godzinie 11 rozpoczęła się uroczystość, na którą przybyli nie tylko Nasi Patroni. Uświetnił ją swoją osobą arcybiskup Edmund Piszcz, senator Janusz Lorenz, inspektor Wydziału Edukacji Ryszard Krępuła, przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Olsztyn Grażyna Wesołek, proboszcz parafii św. Józefa Bronisław Siekierski, prezes Civilis Christiana Jan Chłosta ,a także przedstawiciel Rady Osiedla „Podleśna” Tadeusz Korczakowski oraz wielu innych, zacnych gości.

Wraz z paniami katechetkami Renatą Banaszczyk i Izą Radek postanowiłam urozmaicić to spotkanie przedstawieniem o Bożym Narodzeniu.

Przygotowania do wystawienia Jasełek rozpoczęliśmy już przed świętami. Ponieważ brali w nim udział nie tylko uczniowie , ale także nauczyciele, nie było łatwo. Trudności wynikały nie tylko ze względu na organizowanie wspólnych prób, martwiliśmy się także o to czy uda nam się wypożyczyć stroje z teatru, czy zdołamy wykona dekoracje? No i wreszcie czy wszyscy „aktorzy” nauczą się swoich ról? Próby trwały a do ostatnich minut przed „premierą” .Nerwów było, co niemiara, aż do samego końca! Po pierwsze dlatego , że rozchorowało się dwóch nauczycieli-pani grająca rolę pasterza i pan od informatyki, który miał być dworzaninem .O tym ,że nie mamy dworzanina, bo „stracił” głos, dowiedzieliśmy się na dzień przed uroczystością. Trzeba było szybko znaleźć kogoś na zastępstwo. Na szczęście„uratował” nas jeden z uczniów klas II THa, Łukasz Miciuła, natomiast rolę pasterza zagrała pani Renata Banaszczyk. Po drugie, na ostatniej próbie zepsuły się 2 bezprzewodowe mikrofony ,martwiliśmy się jak to będzie z tymi , które nam zostały, czy i one przypadkiem nas nie zawiodą .Dzień przed występem był bardzo nerwowy, do ostatnich chwil nie wiedzieliśmy czy uda się pożyczyć strój diabła ?A co to by był za diabeł bez przebrania? To byłby pan od WF-u Krzysztof Kukiełka grający tę rolę.

Gdy wreszcie nadszedł moment występu i rozległ na sali śpiew chóru , wszyscy „aktorzy” zmobilizowali swoje sił , by pokazać się od jak najlepszej strony. Przedstawienie odbyło się bez większych zakłóceń! Mieliśmy trochę kłopotów technicznych - z mikrofonami, ściślej rzecz biorąc z kablami od nich. Na szczęście działały. Ja jako „reżyser” muszę stwierdzić, że niektórzy niezwykle umiejętnie potrafili skorzystać ze ściąg w chwili zapomnienia, zapewne spowodowanej tremą . Widownia z pewnością nie zauważyła tych drobnych niedociągnięć. Goście byli zachwyceni .Myślę , że nie tylko treścią przedstawienia , ale także faktem , że „aktorami” byli uczniowie i nauczyciele ubrani w stroje do złudzenia przypominające autentyczny wygląd postaci , w które się wcielili . Obraz „naszej” Świętej Rodziny na tle stajenki przypominał bożonarodzeniową kartkę .Gromkie brawa były dla nas dowodem na to, że występ się udał, ale także motywacją do kolejnych tego typu przedsięwzięć!
Po obejrzeniu Jasełek wszyscy udali się na poczęstunek .

W przedstawieniu brali udział uczniowie: wspomniany już dworzanin – Łukasz Miciuła z klasy II THa, z tej samej klasy, grający rolę króla Baltazara – Mateusz Mania oraz z klasy III LPEAb Herod czyli Robert Zaj, król Kacper – Przemek Stefaniak ,odgrywająca rolę anioła z klasy II LPUG Wioleta Cybul oraz śpiewająca solo z klasy II THb Katarzyna Obrębska a także dziewczęta tworzące chór z różnych klas. Śpiew wspierał grający na gitarze Maciej Kozakiewicz, współpracujący z parafią św. Józefa, student teologii. Natomiast rolę Mary grała pani ucząca języka angielskiego Agnieszka Czarkowska, Józefem był katecheta Piotr Knaf. Króla Melchiora zagrał pracujący w naszej szkole ksiądz Daniel Romanik , pasterzami były panie : katechetka Katarzyna Cichońska, katechetka Renata Banaszczyk oraz pani ucząca przedmiotów zawodowych Magda Kulmaczewska , w rolę diabła wcielił się pan od wuefu , o którym już wspomniałam ,Krzysztof Kukiełka.

Przedstawienie nie odbyłoby się bez wyżej wymienionych osób, ale również nie miałoby miejsca, gdyby nie pan dyrektor Krzysztof Iwulski , który pomógł w finansowaniu tego przedsięwzięcia oraz panie Renata Banaszczyk czuwająca wraz ze mną nad przebiegiem prób i Iza Radek , która zorganizowała wypożyczenie strojów a także wykonanie dekoracji . Wszystkim tym osobom dziękuję i liczę na dalszą współpracę, a tych , którzy chcieliby zorganizować tego typu „imprezę” gorąco do tego zachęcam. To nie tylko trud ćwiczeń, godziny prób, chwile nerwów, ale także świetna zabawa i okazja do lepszego poznania uczniów.

opracowanie: Anna Synowczyk

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005