Start Informacje Rekrutacja Szkoły Program Kadra Matura

ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie

InformacjeHistoria szkolnictwa ekonomicznegoHistoria szkoły ››Nauczyciele w historii szkołyPublikacje ››Samorząd ››Biblioteka ››GAFA ››60-lecie Szkoły ›› Współpraca z:Patronami szkoły ››Radą Rodziców ››Radą Pracodawców ››Klubem Szkół Aktywnych ››Środowiskiem lokalnym ››

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-13

FINAŁ KONKURSU MŁODEGO HANDLOWCA

KONKURS ODBYŁ SIĘ DNIA 23 KWIETNIA 2004 ROKU

WZIĘŁY W NIM UDZIAŁ REPREZENTACJE SZKÓŁ Z BRANIEWA, DOBREGO MIASTA, OSTRÓDY I LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

Finał konkursu odbył się już po raz ósmy. Konkurs obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów zawodowych i zaznajomić obsługi kas fiskalnych. Biorą w nim udział uczniowie klas kończących szkoły zasadnicze. Poprzedziły go eliminacje w każdej ze szkół. Naszą szkołę reprezentowały MONIKA STEFAŃSKA z klasy III a i KAMILA BERNAC z klasy II b.

NAGRODY UFUNDOWAŁY FIRMY

 •  POLWAG,
 • PSS " SPOŁEM"
 •  "HERMES"

 z którymi współpracuje p. Zofia Cudna.

Laureatem tegorocznego konkursu została drużyna z Braniewa, drugie miejsce wywalczyła drużyna z Lidzbarka Warmińskiego,trzecie Ostróda. Nasze zawodniczki zajęły czwarte miejsce.

Konkurs przygotowały - Barbara Bielewicz - Marek i Małgorzata Topolewska - Micek.

Konkurencje przygotowały - Krystyna Żebrowska i Iwona Gierymska.

Za stronę organizacyjno- techniczną odpowiadały Izabela Cymańska - Kasprzyk i Irena Stróżyńska.

Serwis fotograficzny -  Antonina Dąbrowska i Jerzy Michalina.

Konkurs prowadziły -  A. Kołakowska i J. Piotrowska

Uczestnicy z uwaga słuchają pytań...

Prowadzące imprezę A. Kołakowska i J. Piotrowska

Występy rozbawiły salę

Zespół WARMIA i MAŁA WARMIA W BRAWUROWYM TAŃCU

Opracowanie: M Topolewska-Micek

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005