W poniedziałek 28.11.2022 r. rozpoczyna się pierwszy etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich. Uczniowie ZSEH kształcący się na kierunkach fryzjerskich mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w tym obszarze. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne mające na celu podnoszenie rangi oraz doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

Etap pierwszy to eliminacje szkolne polegające na rozwiązaniu testu. System współzawodnictwa jest trójstopniowy, a w olimpiadzie biorą udział zespoły dwuosobowe.

W drugim etapie olimpiady uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności praktycznych poprzez wykonanie fryzury okolicznościowej na modelu/modelce w pracowni szkolnej lub na stanowisku fryzjerskim pod nadzorem nauczyciela.

Zawody trzeciego etapu olimpiady (centralne) są dwustopniowe. Zadanie uczestników będzie polegało na rozwiązaniu testu o podwyższonym stopniu trudności oraz wykonaniu pełnej stylizacji tematycznej. W części praktycznej zespoły wspólnie zaprojektują fryzurę i stylizację, a następnie przejdą do realizacji projektu.

Laureaci i finaliści etapu centralnego naszej olimpiady oprócz nagród rzeczowych otrzymają odpowiednie zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).

Anna Wyrwicka