W dniach 07-10.11.2022 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych obchodziliśmy Tydzień Dbania o Relacje. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, przy współudziale Fundacji Dbam o Mój Zasięg.

Hasła tego tygodnia brzmiały: „Patriotyzm – powrót do przeszłości”, „Dbanie o higienę cyfrową” oraz „Tu i teraz”.

Celem Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo jest poszukiwanie równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistym.

Magdalena Krupińska