Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii w roku szkolnym 2022/2023. Aby wziąć w niej udział, należy założyć konto na stronie https://zwolnienizteorii.pl/ oraz do 22 listopada 2022 roku zgłosić swój pomysł na projekt społeczny. Można go realizować w parach lub w grupach.

Udział w olimpiadzie daje uczniom możliwość zdobycia umiejętności pracy metodą projektu, kształcenia kompetencji cenionych przy rekrutacji, wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy już na starcie oraz uzyskania europejskiego Certyfikatu Project Management Institute ATP. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z panią Małgorzatą Witkowską.