WELCOME to EUROPEAN DAY of LANGUAGES in our school. Today we are celebrating linguistic and cultural diversity in Europe. Join us at 10 o’clock!

Europejski Dzień Języków, ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską, obchodzony jest 26 września. To właśnie różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie lepszego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, stanowi także kluczowy element bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. Dlatego tez co roku podejmujemy starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Serdecznie zapraszamy.