Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych został przyjęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do zacnego grona szkół, które otrzymają dotację i przystąpią do realizacji rządowego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w latach 2021–2025 – Priorytet 3.

Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wanda Jastrzębska i Izabela Radek-Beczak – koordynatorki projektu