Udział w spotkaniach pomoże przygotować samodzielną wypowiedź, a przede wszystkim przełamać barierę związaną z mówieniem w języku obcym.

Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności mówienia w języku angielskim oraz przygotowujących się do ustnego egzaminu maturalnego z tego języka. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się osobiście lub przez dziennik elektroniczny do pań Małgorzaty Witkowskiej lub Anny Sobol. Zajęcia rozpoczną się w czwartek 22 września o godz. 18.00 na platformie Teams.

Zapraszamy       

Małgorzata Witkowska

 Anna Sobol