W dniu 20.07.2022 r. o godzinie 12:00 w budynku szkoły zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych do Technikum nr 2 oraz do Szkoły Branżowej I st. nr 2 w Olsztynie.

Wyniki rekrutacji elektronicznej dostępne będą na stronie, po zalogowaniu na:
https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/access_locked.html


Potwierdzenie woli przyjęcia

Należy dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu ósmoklasisty
do 22.07.2022 r. do godziny 15:00