30 maja 2022 r. odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych konkurs Język Angielski w Logistyce. Wzięło w nim udział 12 uczniów z klas o profilu technik logistyk. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań dotyczących znaczenia specjalistycznych pojęć w języku angielskim oraz zagadnień związanych z logistyką.

Zwycięzcą konkursu został Maksymilian Tyżlik z klasy 3 PTL, miejsce II zajęli równolegle, otrzymując taką samą liczbę punktów: Alicja Banaszek z klasy 3 GTL oraz Daniel Augustyniak i Mikołaj Szelągowski z klasy 3 PTL. Miejsce III również przyznano ex aequo: Konradowi Bujnowskiemu i Danielowi Nowakowi z klasy 3 GTL oraz Kacprowi Niewiadomskiemu i Krzysztofowi Zawistowskiemu z klasy 3 PTL.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wydawnictw Macmillan i Express Publishing za ufundowanie nagród. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym!

Małgorzata Witkowska