Zapraszam uczniów Technikum nr 2 uczących się w klasach o profilu technik logistyk oraz uczniów Szkoły Branżowej nr 2 uczących się w klasach o profilu magazynier-logistyk do wzięcia udziału w szkolnym konkursie Język Angielski w Logistyce, który odbędzie się 30 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

Uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością słownictwa specjalistycznego oraz wiedzą z dziedziny logistyki. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy oraz nagrody. Zgłoszenia należy składać do 27 maja, bezpośrednio do pani Małgorzaty Witkowskiej, przez dziennik elektroniczny lub platformę Teams.

Małgorzata Witkowska     

Regulamin konkursu