Celami naszego projektu było przyczynianie się do edukacji wartości z P4C oraz podnoszenie świadomości uczniów na temat zmian, które towarzyszą nam w każdym aspekcie życia. Zależało nam, aby młodzież prowadziła badania na temat edukacji wartości, interpretowała swoje badania i wyrażała siebie poprzez działania P4C.

Zakładaliśmy, że w rezultacie: zwiększymy u uczniów świadomość świata i wydarzeń, których doświadczają; nauczymy ich bezpiecznego korzystania z Internetu i dostępu do bezpiecznych zasobów informacyjnych oraz umiejętności prezentowania stworzonego produktu. Ponadto, chcieliśmy mieć pozytywny wkład w rozwój u naszych uczniów zdolności analitycznego myślenia i kompetencji cyfrowych oraz wpłynąć na kształcenie  umiejętności współpracy i interakcji.

ETAPY PRACY

Nasze działania skupiały się na 4 głównych tematach. Każdy temat miał 3 fazy. 1 etap to praca z młodzieżą, w 2 etapie uczniowie wytwarzali produkty, w 3. zbierane były produkty zespołów uczniowskich ze wszystkich krajów partnerskich.

PROCES PRACY:

wybór partnerów projektu, spotkania online, przedstawienie nauczycieli i uczniów oraz szkół, podpisanie zgód e-bezpieczeństwa w sieci, praca nad logo projektu i plakatem, tworzenie broszury i projektu wideo, spotkania nauczycieli i uczniów.

Praca nad pierwszym tematem – Freedom and Will: oglądanie filmu, debata, tworzenie żaby z origami oraz nagranie frog talk.

Temat drugi – Solidarity: oglądanie filmu, debata, tworzenie skojarzeń na AnswerGarden i Wordart.

Temat trzeci – Courage: oglądanie filmu, debata, tworzenie skojarzeń o odwadze na Menti, zdefiniowanie odwagi i nagranie w aplikacji Plotagon.

Temat czwarty – Empathy-Tolerance:  oglądanie filmu, debata, rysowanie dłoni w kolorach w celu uczczenia Dnia Chorych na Zespół Downa.

Podsumowaniem projektu było stworzenie wspólnej książki, do której każdy z partnerów dopisywał historię na zasadzie chain story.

Magdalena Krupińska

 

Zachęcamy do obejrzenia rezultatów naszych działań:

https://read.bookcreator.com/QPTFyB6uWHRUwWlvUee5D9p2Jhv1/sRwEc_BkQtmOJ4N4vW2WwQ

https://youtu.be/_O_Objh_JeM

https://www.storyjumper.com/book/showframe/117975912/61a5db83071cb#page/1

https://youtu.be/y8PLt7mMyv4

https://www.storyjumper.com/book/showframe/130353462/624c07ff24790#page/1

https://www.storyjumper.com/book/showframe/130913482/625286f514a84#page/1