W projekcie brało udział 8 nauczycieli z Turcji, 2 z Rumunii, 1 z Polski, 1 z Albanii oraz łącznie 78 uczniów. Pracowaliśmy od września 2021 do maja 2022 roku. Naszą szkołę reprezentowała grupa uczniów z klasy 3 GTR oraz opiekunowie – Magdalena Krupińska i Edyta Chojnowska. Projekt skupiał się na kluczowych umiejętnościach uczenia się (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie oraz rysowanie i używanie narzędzi cyfrowych, takich jak: zdjęcia, filmy, nagrania), a także wspierał autonomię uczniów w nauce języków.

Po wyborze uczestników projektu, opracowaniu planu pracy, zaproszeniu uczniów, wytłumaczeniu zasad bezpiecznego poruszania się w sieci i TwinSpace, zaczęliśmy pracę nad logo, plakatem oraz ustalaliśmy kolejne tematy naszego działania poprzez głosowania. W poszczególnych miesiącach opracowywaliśmy różne zagadnienia. Pierwsze to Different Cultures. Podczas jego realizacji obejrzeliśmy filmy o kulturach śniadaniowych na całym świecie, przeprowadziliśmy burzę mózgów na temat zaprezentowanych materiałów i poszukaliśmy odpowiedzi na pytanie o dobre śniadanie. Każdy z naszych uczniów wysłuchał piosenki o zdrowym jedzeniu i wypełnił dostarczony arkusz ćwiczeń, na podstawie którego powstał wspólny produkt – mapa myśli (mindmap).

Drugi temat to Fast Food – w głosowaniu wspólnie wybraliśmy czekoladę. Obejrzeliśmy prezentacje na jej temat, rozwiązaliśmy zadanie i nagraliśmy film o tworzeniu czekolady. Zwieńczeniem tego etapu pracy było stworzenie filmu podsumowującego naszą pracę projektową.

Trzeci temat brzmiał: Animal Kingdom. Na forum nauczyciele i uczniowie wyrażali swoją opinię o problemach naszego świata. Zadaniem każdej z grup było zaprojektowanie, metodą  syntezy morfologicznej, nowego zwierzęcia, które miało być odpowiedzią na przedstawione kłopoty. Grupa, której przewodniczyłam, pracowała nad Our World's Food Problem i  wykonała projekt w aplikacji Canva. Naszym celem było poznanie różnych zwierząt i zwrócenie uwagi na problemy życiowe  świata oraz rozwijanie swoich umiejętności prezentacji.

Czwartym tematem był kosmos (Space). Na początku odbyło się spotkanie online z ekspertem, na którym uczniowie nauczyli się, jak stworzyć własny teleskop oraz odpowiadali na pytania dotyczące kosmosu poprzez grę Kahoot. Kolejnym etapem było zaprojektowanie teleskopu i dokonanie obserwacji, a na końcu odegranie roli naukowców-obserwatorów oraz nagranie filmu. Zespół z Polski, w ramach obchodów ważnych dni, wziął udział w CodeWeek – tygodniu kodowania. Wspólna praca zaowocowała także stworzeniem kalendarza na rok 2022. Jako produkt końcowy  przygotowaliśmy Letter Hunt Game, która polegała na obejrzeniu filmu oraz na nagraniu pytań do poszczególnych jego części. Do każdego pytania zredagowaliśmy trzy odpowiedzi, w tym jedną poprawną. Na zakończenie stworzyliśmy książkę podsumowującą pracę w projekcie – A Listening Mind.

Magdalena Krupińska     

Zachęcamy do obejrzenia efektów naszych działań:

https://youtu.be/eaLAzakC3Kg

https://www.canva.com/design/DAE4JhnmGcs/share/preview?token=A2jBoIm_TolreHCOCcPhZw&role=EDITOR&utm_content=DAE4JhnmGcs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton