13 kwietnia upamiętniliśmy 82. rocznicę mordu w Katyniu, która została ustanowiona przez Sejm Rzeczpospolitej jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych tę uroczystość obchodziliśmy już po raz dwunasty.

W roku 2010 szkoła zaangażowała się w obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej, w ramach których przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu Katyń... ocalić od zapomnienia. Tego dnia na terenie ZSEH został posadzony dąb katyński dedykowany pamięci komendanta Teodora Klimuka, zamordowanego w Ostaszkowie w 1940 roku. Szkoła nawiązała również współpracę z wnuczką bohatera – panią Beatą Chrostowską-Szakalis, która w roku 2020 ufundowała pomnik katyński.

Obchody tego szczególnego dnia wpisały się w tradycję naszej szkoły. W tegorocznej uroczystości udział wzięły: pani Małgorzata Pańczyk, dyrektor ZSEH, pani Beata Chrostowska-Szakalis wraz z siostrzenicą Anną Skrobut oraz społeczność szkolna. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor oraz pani Beata Chrostowska-Szakalis wygłosiły okolicznościowe przemówienia. Następnie przedstawiciele młodzieży wraz z naszym honorowym gościem złożyli kwiaty pod pomnikiem katyńskim. W dalszej części uroczystości uhonorowano zwycięzców trzeciej edycji szkolnego konkursu Nagroda Obywatelska im. komendanta Teodora Klimuka. Laureatami zostali uczniowie klasy czwartej: Aleksandra Smoczyńska, Mateusz Kapla i Konrad Popławski, którzy przez cały bieżący rok szkolny angażowali się, poprzez podejmowane działania, w propagowanie postaw społecznych i obywatelskich. Nagroda, ufundowana przez panią Beatę Chrostowską-Szakalis, jest nie tylko znakiem zachowania pamięci o Teodorze Klimuku, ale również wskazaniem na te powinności, którym komendant był wierny do końca.

Uroczyste obchody dnia katyńskiego udokumentowano – powstał film, który po zamieszczeniu na MS Teams został zaprezentowany 25 kwietnia o godzinie 11.00 całej społeczności szkolnej. Jego szczególnym akcentem jest scenka teatralna w wykonaniu uczniów szkoły ilustrująca wojenne losy komendanta Teodora Klimuka. Pomysłodawczynią obrazu jest pani Beata Chrostowska-Szakalis.

 Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=5GYK2BcSsJc

 

Małgorzata Topolewska-Micek     

Katarzyna Podchul