Święto Narodowe Trzeciego Maja – to polskie święto państwowe obchodzone 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 r. i ponownie w 1990 r.

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił w Polsce konstytucję, czyli zbiór najważniejszych praw w państwie. Była ona pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim, po amerykańskim, na świecie. Już dwa dni po uchwaleniu postanowiono uroczyście świętować każdą jej rocznicę. W ten sposób pamiętne wydarzenie z XVIII wieku dało początek najstarszemu polskiemu świętu narodowemu.

Konstytucja była dziełem wielu narodów Rzeczypospolitej i miała godzić skłóconych oraz być początkiem dalszych zmian. Nie zdążono ich przeprowadzić, częściowo przez spory wciąż trwające w kraju, co wykorzystali sąsiedzi Polski: Rosja, Prusy i Austria. Rozpoczął się okres zaborów i wkrótce Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć. W czasie niewoli Konstytucja stała się czymś więcej niż zbiorem praw – przypominała o tym, co udało się razem osiągnąć, i dawała nadzieję na przyszłość. Przez cały okres zaborów obchody Święta Trzeciego Maja były oficjalnie zabronione, świętowano więc prywatnie w domach. Podobnie w czasie II wojny światowej rocznicę uchwalenia Konstytucji obchodzono potajemnie, w konspiracji.

Dziś 3 maja znów oficjalnie upamiętnia się rocznicę uchwalenia Konstytucji. Ten dzień w polskim Kościele katolickim to także święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą Narodowego Święta Konstytucji 3 maja: https://www.canva.com/design/DAE82IMtRj8/ONZJJS06IInjXUdUGCQuCw/view?utm_content=DAE82IMtRj8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Jolanta Zglejc, Magdalena Krupińska