17 marca 2022 r. odbył się finał X Konkursu Logistycznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Nasi finaliści wyłonieni w etapie szkolnym to: Sylwia Wiwczarek, Szymon Kurtiak, Ewelina Mielczarek, Paweł Piędyk, Weronika Sienkiewicz, Dawid Szulc, Alicja Banaszek, Konrad Popławski, Angelika Staszkiewicz, Patrycja Morella oraz Julia Stadnyk. Uczniowie rozwiązywali test online za pośrednictwem platformy Moodle. Finał przeprowadzony został w dwóch częściach – wykładowej i testowej. Wykład pt. Psychologia finansów przeprowadził dr Jarosław Wróblewski.

Elżbieta Stużyńska