Odejście takiego człowieka każe zastanowić się nad wartością i celem życia. Życie Jego Ekscelencji było ciągłym dawaniem świadectwa, nieprzypadkowo słowa Jego zawołania biskupiego brzmią: Miłujmy czynem i prawdą.

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, żegnamy i zapewniamy, że nie zapomnimy żadnej z  lekcji, których przez tyle lat nam udzielałeś.

Małgorzata Pańczyk      

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych