Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych realizuje projekt Erasmus+ pt. Praktyki zawodowe kluczem do efektywności w zawodzie.

Uczniowie klas czwartych już w lutym 2022 r. skorzystają z możliwości odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych w Maladze w Hiszpanii. W ramach przygotowań młodzież uczestniczyła w zajęciach języka hiszpańskiego i angielskiego branżowego, szkoleniu BHP oraz wideokonferencji z udziałem przedstawicieli organizacji pośredniczącej, podczas której zaprezentowała swoje umiejętności zawodowe.

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu to dla uczniów ZSEH ogromna szansa. Podczas praktyk nie tylko rozwiną swoje umiejętności zawodowe i językowe, poznają również hiszpańską kulturę. Celem projektu jest także podniesienie tzw. kompetencji miękkich, takich jak: umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem, samodzielność i komunikatywność. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności, między innymi uznawany przez pracodawców w całej Europie dokument Europass Mobilność, który stanowi bardzo cenny dodatek do CV.

Życzymy uczestnikom niezapomnianych wrażeń!