Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(https://www.gov.pl/attachment/2ed55a6f-a887-422e-8ad6-1cd298f9c007)
w w/w terminie w Zespole Szkół Ekonomiczni-Handlowych wprowadza się naukę zdalną.

  1. W trybie nauki zdalnej będą realizowane przedmioty ogólnokształcące.
  2. Przedmioty zawodowe będą realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej zgodnie z  załącznikiem.
  3. Zajęcia praktyczne w Branżowej Szkole I Stopnia będą realizowane u pracodawców.
  4. Praktyki zawodowe w technikum odbywać się będą u pracodawcy.
  5. Harmonogram konsultacji dla maturzystów i uczniów zdających egzamin zawodowy zostanie podany w późniejszym terminie.

Załączniki:

  1. Tryb nauczania przedmiotów zawodowych Ver.4.

Dyrektor zespołu      

Małgorzata Pańczyk