W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych podpisał umowę partnerską o współpracy z firmą THALE sp. z o.o. sp. k. (dawniej NICZUK sp. j.) z siedzibą w Wilimowie pod Olsztynem. Spółka ta obejmie patronatem klasę pierwszą technikum logistycznego.

W ramach innowacji pedagogicznej młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach na terenie zakładu. Pozwoli to w sposób nowatorski i efektywny realizować podstawę programową, przygotować do egzaminów zawodowych w zakresie umiejętności specjalistycznych, jak również kompetencji miękkich. Spotkania w firmie THALE będą odbywały się dwa razy w semestrze.

Katarzyna Podchul