Z ogromną satysfakcją i dumą przyjęliśmy wiadomość, że Pan Adam Przybysz - nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich w naszej szkole, pracodawca  pracowników młodocianych, członek Związku Pracodawców i Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie został wybrany na funkcję Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 
Od całej społeczności szkolnej składamy serdeczne gratulacje.