„Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia,
jeśli się wielokrotnie nie przełamały
w pryzmacie codziennego życia.”

Jadwiga Falkowska

 

Święto Szkoły to dzień wyjątkowy, to oddanie czci naszym Patronom – Polakom spod Znaku Rodła. Nasza szkoła kultywuje ich ideały. Na pamiątkę powstania Związku co roku,  w październiku, odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Podczas tego święta młodzież nie tylko składa przyrzeczenie, ale również przypomina Pięć Prawd Polaków. Tegoroczna sytuacja epidemiologiczna wymogła konieczność obchodzenia wydarzenia z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, w wąskim gronie, ale dzięki platformie Teams wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami byli obecni duchem.

Święto Szkoły rozpoczęło się od wprowadzenia pocztów sztandarowych – Sztandaru ZSEH i Sztandaru Hufca ZHP Rodło Olsztyn. Następnie zabrała głos pani dyrektor  Małgorzata Pańczyk, która powitała przybyłych gości, a w dalszej części przedstawiła nowe logo szkoły. Później przedstawiciele klas I złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, oficjalnie wstępując w szeregi uczniów ZSEH w Olsztynie, a reprezentanci młodzieży złożyli kwiaty pod tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna – scenka teatralna „Lekcja w szkole” przedstawiającą walkę o polskość w Prusach Wschodnich. Na koniec została wyświetlona prezentacja dotycząca realizacji projektu edukacyjnego „Obywatele Warmii i Mazur spod Znaku Rodła", dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, który nasza placówka realizuje wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Podczas celebracji święta mogliśmy posłuchać muzyki na żywo.

Po części oficjalnej zaproszone osoby wraz z dyrekcją zwiedzały specjalistyczne pracownie w naszej placówce, które umożliwiają uczniom praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. W pracowni 104  goście zapoznali się z technologiami druku 3D. Zaprezentowane zostały im maszyny do druku przestrzennego FDM i wyniki pracy tych drukarek w postaci gotowych, atrakcyjnych wizualnie modeli. Wszyscy byli bardzo zainteresowani nowoczesnymi technikami druku 3D, zadawali mnóstwo pytań. Otrzymali garść podstawowej wiedzy o druku 3D, zastosowaniu, perspektywach rozwoju tej technologii, wadach i zaletach oraz stosowanych materiałach. Uczniowie demonstrowali na ekranach komputerów programy do modelowania bryłowego. Goście otrzymali pamiątkowe breloczki,  zaprojektowane przez uczniów klasy 4TGP, pokazujące nowe logo szkoły. Zostały one wydrukowane na szkolnych urządzeniach. W czasie wizyty rolę gospodarzy pełnili uczniowie klasy 3PTI i opiekun pracowni, pan Krzysztof Lewandowski.

W pracowni nr 9 goście mieli okazję zobaczyć, jak powstaje przypinka. W czasie wizyty rolę gospodarzy pełnili uczniowie klasy 2 TR wraz z opiekunem pracowni, panem Tomaszem Czubą. Jedna część uczniów przygotowywała projekty przypinek w programie graficznym, a druga grupa wykonywała je za pomocą szkolnego sprzętu BUTTON MAKER. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe znaczki.

Goście odwiedzili również pracownię  fryzjerską, gdzie mogli zobaczyć, jak uczennice klasy IV TUF wykonują fryzury z lat 20., które wcześniej zaprojektowały. Narysowały także do tych projektów rysunek instruktażowy oraz przebieg technologiczny wykonania danego uczesania. Uczniowie wykonywali zadania pod kierunkiem pani Anny Wyrwickiej.

Na zakończenie goście i dyrekcja  udali się na panel poświęcony udziałowi naszej szkoły w obchodach 100-lecia Związku Polaków w Niemczech.

Szczególne podziękowania składamy przybyłym gościom: Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi dr. Edmundowi Piszczowi (Metropolicie Archidiecezji Warmińskiej), Barbarze Gudze (Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie), Jarosławowi  Kowalskiemu (Burmistrzowi Dobrego Miasta), Ryszardowi  Kuciowi  (I zastępcy Prezydenta Olsztyna), Anidzie Kindze Samoraj (Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Olsztyna), Bogdanowi  Gęsickiemu (Przewodniczącemu Rady Osiedla Pojezierze), Wiesławowi  Nałęczowi  (Przewodniczącemu Rady Osiedla Wojska Polskiego), Ryszardowi Szymańskiemu (Przewodniczącemu Rady Osiedla Kętrzyńskiego), Wiktorii Głuszak (Dyrektor Biura Poselskiego pani Poseł Urszuli Pasławskiej), Andrzejowi Milkiewiczowi (Dyrektorowi Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Tadeuszowi  Szczyrbakowi (Prezesowi Rodziny Rodła – Wrocław), Jadwidze Piskorskiej i Tadeusz Pacerowi (Patronom Szkoły – Polakom spod Znaku Rodła), dr. Jerzemu Kiełbikowi (Dyrektorowi Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie), Krzysztofowi Kierskiemu (przedstawicielowi Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie), Sławie Agacie  Gęśli (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie), Adriannie Nikadon (Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych), Jolancie Urbanek (Wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych), Danucie Syrwid (Kierownik Muzeum Domu Gazety Olsztyńskiej), Lilianie Gerszberg (wieloletniej Dyrektor ZSEH w Olsztynie), Irenie Strąg (przedstawicielce Zarządu Rady Osiedla Zielona Górka), Halinie Umińskiej (członkini Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie), Adamowi Przybyszowi (Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych), Annie Grygas (przedstawicielce Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie), Mateuszowi Bereznowskiemu  (Komendantowi Ochotniczego Hufca Pracy w Olsztynie), dr. Janowi Chłoście  (Patronowi Szkoły – Polakowi spod Znaku Rodła), Piotrowi Pacyno (przedstawicielowi  Zarządu Rady Osiedla Podleśna), Robertowi Szewczykowi (Przewodniczącemu Rady Miasta Olsztyna), Tomaszowi Stempkowskiemu (Proboszczowi parafii św. Józefa) oraz Hufcowi ZHP Rodło Olsztyn.

W przygotowanie uroczystości byli zaangażowani nauczyciele:

Antoszkiewicz Piotr, Białous Anna, Bierżyńki Piotr, Cieślak Paweł, Czuba Tomasz, Karłowicz Joanna, Kostrzewa Agnieszka, Kupniewski Piotr, Lewandowski Krzysztof, Majewska Iwona, Mikołajczyk Piotr, Najduch Damian, Piłat-Pałejko Justyna, Podchul Katarzyna, Radek-Beczak Izabela, Topolewska-Micek Małgorzata, Wieczorek Marek, Witkowska Małgorzata, Wyrwicka Anna, Tadeusz Załęcki

 oraz uczniowie:

 Rozalia Borowska (3PTG), Filip Czerwiński (4TOR), Jakub Folga (4TL), Wiktoria  Gabran (4TGP), Zuzanna Gamańska (2TUF),  Małgorzata Goździewska (4TGP), Arkadiusz Hanusz (4TL), Paulina Jagaczewska (2TUF), Mateusz Kapla (4TOR), Kacper Kobrzycki (4TGP), Wiktoria Konował (2TUF), Agata Krech 3 GTR, Weronika Kozłowska (3PTR), Wiktoria Kwiatkowska (2 TUF), Emilia Niewiadomska (3PTG), Alicja Nowicka (2 TUF), Zofia Lewandowska (4TOR), Wiktoria Łojewska (4TGP), Maciej Ruść (3 GTR), Iza Sendrowska (4TGP), Angelika Staszkiewicz (4TL), Wojciech Semen (4TGP), Natalia Stępczyńska 4 TOR, Aleksandra Smoczyńska (4TOR), Klaudia Strzelec (4TOR),Anhelina Trehubova  (2 TUF), Daria Wawrzyniak (4TOR), Natalia Wróblewska (2BWZ), Wiktoria Zielińska (2 TUF).

Za wszystko serdecznie dziękujemy! Zapraszamy do galerii wink

Organizatorzy