Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów lubiących język angielski do udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach szkolnego kółka konwersacyjnego języka angielskiego „Speaking Class". Ich celem jest kształcenie umiejętności prowadzenia płynnej konwersacji w języku angielskim, podejmowania dyskusji, dialogu, nauka słownictwa i zwrotów przydatnych w życiu codziennym.

Udział w spotkaniach pomoże młodzieży przygotować samodzielną wypowiedź oraz przełamać barierę związaną z mówieniem w języku obcym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na platformie Teams oraz w szkole. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do pań Małgorzaty Witkowskiej lub Elżbiety Mątwickiej – osobiście bądź przez dziennik elektroniczny.

 Zapraszamy!

 Małgorzata Witkowska     

Elżbieta Mątwicka