Od stycznia do maja trwał konkurs filmowy realizowany w ramach projektu „Postaw na Słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Celem tego przedsięwzięcia było upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

W konkursie wziął udział zespół uczniów z klasy 2 GTR w składzie: Zuzanna Cybulska, Agata Krech i Maciej Ruść. Grupa, która przyjęła nazwę „Słoneczny patrol ZSEH”, stworzyła krótki film edukacyjny pt. „Postaw na Słońce”. Omówiono w nim zasady działania i pozytywnego wpływu mikroinstalacji OZE na środowisko i budżet domowy (link do filmu: https://youtu.be/YNLHAQXr04k). Nasza ekipa filmowa zajęła 26. miejsce na 136 zespołów startujących z całej Polski. Jako jedyna szkoła reprezentowaliśmy region Warmii i Mazur. To nasze pierwsze kroki w branży filmowej. Gratulujemy dobrego wyniku i mamy nadzieję na dalsze sukcesy.

Opiekun zespołu        

Katarzyna Podchul