Osoby zainteresowane szczepieniami składają do 10.09. 2021 r. wypełnioną deklarację do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły

W trakcie wyjścia ze szkoły i powrotu uczeń będzie znajdował się pod opieką nauczyciela.

Deklaracja ucznia niepełnoletniego - doc

Deklaracja ucznia niepełnoletniego - pdf

Deklaracja ucznia pełnoletniego - doc

Deklaracja ucznia pełnoletniego - pdf

materiały informacyjne