Uczniowie mieszkający w Olsztynie, których dochód netto nie przekracza 528 złotych na osobę, mogą  starać się o stypendium szkolne. Druki dostępne są w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku, regulamin oraz druki dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie: mops.olsztyn.e-bip.pl

Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego w terminie do 15 września 2021 roku.

Uczniowie z innych miejscowości, składają wnioski o stypendium szkolne w Gminnych lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania.

Pedagog szkolny Beata Mocarska