European Junior Logistician jest podstawowym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA) potwierdzającym kompetencje zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie logistyką. Kierowany jest do osób podejmujących działania decyzyjne na poziomie operacyjnym (kierownicy „pierwszej linii”).

W roku 2016 nasza szkoła przystąpiła do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician, podpisując umowę o partnerstwie z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Nasi młodzi logistycy starają się uzyskać jak najlepsze wyniki z egzaminów z kwalifikacji zawodowych, aby sprostać wymogom certyfikacji. Oznacza to, że Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych szkoli w zakresie logistyki na poziomie europejskich standardów.

Obecnie prawa do certyfikatu Candidate European Junior Logistician nabywa absolwent w zawodzie technik logistyk, który z egzaminów państwowych z kwalifikacji:

AU.22 i AU.32 uzyskał wynik (średnia arytmetyczna):

a) nie mniej niż 75 % z części TEORETYCZNEJ,

b) nie mniej niż 85 % z części PRAKTYCZNEJ.

Certyfikat Candidate European Junior Logistician ma służyć absolwentowi technikum do:

  • potwierdzenia ponadprzeciętnych wyników w nauce zawodu,
  • zdobycia DOBREJ pierwszej pracy,
  • ułatwienia rozpoczęcia kariery zawodowej.

Uzyskanie certyfikatu European Logistician daje nie tylko potwierdzenie kompetencji, ale pokazuje pracodawcom ścieżkę zawodową, jaką chce podążać przyszły logistyk. Wspiera jego awans zawodowy oraz daje wyróżnienie na ryku pracy.

Posiadacz certyfikatu European Logistician zyskuje atut ceniony przez duże przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, transportowe i logistyczne oraz przewagę w procesie rekrutacyjnym – wiele firm dla osób z certyfikatem stosuje uproszczony proces rekrutacji.

Koszt procesu certyfikacji dla absolwenta klas technik logistyk jest znacznie niższy niż koszty „tradycyjnego” sposobu uzyskiwania certyfikatu, ponieważ absolwent, który osiągnął z egzaminów państwowych dla poszczególnych kwalifikacji zawodowych odpowiednie wyniki, jest zwolniony z czterech egzaminów obszarowych zwyczajowo wymaganych.

 

Elżbieta Stużyńska