W ramach edukacji proekologicznej ZSEH przystąpił do ogólnopolskiego programu EKOCZYNNI pod patronatem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie. W związku z wydarzeniem został opracowany projekt edukacyjny pod tytułem „Warsztaty fotograficzne Foto – Eko – Edukacja”, którego głównym celem jest promocja ochrony środowiska, walorów przyrodniczych regionu oraz działania proekologiczne wśród młodzieży i środowiska lokalnego.

Koordynator projektu: Tomasz Czuba