27 maja klasa 1 TL wysłuchała wykładu profesora Waldemara Tomaszewskiego z Instytutu Nauk Politycznych UWM na temat: „System polityczny Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych”. Omówione zostały terminy, takie jak: pojęcie systemu politycznego, organy władzy, partie polityczne, organizacje społeczne, system prawa i zwyczaje.

27 maja klasa 1 TL wysłuchała wykładu profesora Waldemara Tomaszewskiego z Instytutu Nauk Politycznych UWM na temat: „System polityczny Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych”. Omówione zostały terminy, takie jak: pojęcie systemu politycznego, organy władzy, partie polityczne, organizacje społeczne, system prawa i zwyczaje.

Po wykładzie miała miejsce długa dyskusja, podczas której uczniowie mogli zadawać pytania nie tylko na temat systemów politycznych, ale też studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

     Katarzyna Cieplińska