W ramach projektu „Teraz na to MODA, czyli Młodzi Obywatele Debatują Aktywnie”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Santander oraz UNICEF Polska, 19 maja 2021 r. odbył się wykład online na platformie Teams.

Spotkanie, które poprowadził pan Wojciech Fabiszewski, doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, było związane z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja i zostało zatytułowane „Konstytucja RP, czyli nadrzędny akt prawny’’. Uczniowie klas 3 TL oraz 3 TIb mieli okazję uczestniczyć w prezentacji oraz dyskusji promującej postawy obywatelskie. Również w ramach ww. projektu edukacyjnego kontynuujemy warsztaty językowe przygotowujące młodzież do zbliżającego się finału, który będzie miał postać debaty.

Realizator projektu      

Justyna Piłat-Pałejko