Od stycznia do maja trwał konkurs filmowy realizowany w ramach projektu „Postaw na słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. W konkursie wziął udział zespół uczniów „Słoneczny patrol ZSEH” w składzie: Zuzanna Cybulska, Agata Krech i Maciej Ruść z klasy 2 GTR.

Stworzyli oni krótki film edukacyjny pt. „Postaw na słońce”, w którym omówiono zasady działania i pozytywnego wpływu mikroinstalacji OZE na środowisko i budżet domowy. Przygotowany film zostanie wykorzystany w kampanii internetowej promującej OZE.

Opiekun zespołu     

Katarzyna Podchul     

 

Link do filmu:

https://youtu.be/YNLHAQXr04k