Miło nam poinformować, że w ramach konkursu wniosków 2020 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozytywnie zaopiniowała złożony przez ZSEH wniosek pt. Praktyki zagraniczne kluczem do efektywności w zawodzie. Otrzymał on 96 na 100 możliwych punktów.

Inicjatywa ta stwarza szansę na podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także na poprawę stopnia znajomości języka obcego.

Oznacza to, że 16 uczniów z naszej szkoły będzie miało możliwość wyjazdu w drugiej połowie lutego 2022 r. na dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii, do miasta Malaga.

Uprawnieni do wzięcia udziału w przedsięwzięciu są uczniowie klas trzecich następujących kierunków: technik organizacji reklamy, technik logistyk oraz technik informatyk (kl. 3TIB).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy młodzieży: podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie językowe, udział w wycieczkach kulturowych oraz kieszonkowe.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 09.06.2021 r. w sali 121.

Pisemny test z języka angielskiego odbędzie się 10.06.2021 o godz. 11.50 w świetlicy szkolnej.

„Dzień Hiszpański” będzie miał miejsce 11.06.2021 r. (piątek) o godz. 12.50 w świetlicy.

Biuro projektu znajduje się w sali 121.

Przeczytaj regulamin.

Załączniki: