Pełnoletni uczniowie klas czwartych i trzecich Technikum nr 2 w Olsztynie uczestniczyli w bezpłatnym kursie przygotowującym do międzynarodowego egzaminu językowego ILCE English™. Zajęcia zakończyły się 27 kwietnia 2021 roku, kiedy to uczestnicy kursu przystąpili do egzamin ILCE CEFR.

Kurs trwał 180 godzin i odbywał się od listopada do kwietnia. Zajęcia realizowane były we współpracy ze szkołą językową MSMASTERS  w Olsztynie.

Egzaminy ILCE CEFR Exam System są uznawane przez tysiące organizacji na całym świecie. Umożliwiają m.in: uzyskanie kompetencji umożliwiających znalezienie pracy, zmianę stanowiska pracy lub awans, weryfikację bieżącego poziomu biegłości języka obcego, stanowią także cenne wzbogacenie CV. Wyniki z egzaminu ILCE, jak również certyfikat potwierdzający te wyniki, mają ważność bezterminową.

Magdalena Krupińska