To już 9. edycja szkolnego konkursu języka angielskiego - ENGLISH RULES.

Odbędzie się on 7 czerwca 2021 r. o godzinie 13.40 (8 godz. lekcyjna) w świetlicy szkolnej.

Test konkursowy złożony będzie z zadań sprawdzających stopień opanowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie B1-B2.

Jeśli lubisz język angielski i chciał(a)byś zmierzyć się z innymi uczniami, zgłoś się i podejmij to wyzwanie :)

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 31 maja 2021 r. do pani Małgorzaty Welenc lub swojego nauczyciela języka angielskiego.

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody, a dla wszystkich uczestników uznanie nauczycieli, koleżanek i kolegów :)