Zapraszamy uczniów Technikum nr 2 uczących się w klasach o profilu technik logistyk do wzięcia udziału w szkolnym konkursie ,,Język angielski w logistyce”, który odbędzie się 28 maja na platformie Teams. Uczestnicy konkursu będą mogli wykazać się znajomością słownictwa specjalistycznego oraz wiedzą z dziedziny logistyki. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy oraz nagrody.

Zgłoszenia przyjmują panie Katarzyna Cieplińska i Małgorzata Witkowska, bezpośrednio, poprzez dziennik elektroniczny lub platformę Teams.

Zapraszamy!

Katarzyna Cieplińska     

Małgorzata Witkowska    

Regulamin konkursu