9 maja jest Dniem Unii Europejskiej, w którym świętujemy jedność w Europie. „Zjednoczona w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 r.

9 maja 2021 roku przypada 71. rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman – ówczesny francuski minister spraw zagranicznych – zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę organizację podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek dzisiejszej Unii Europejskiej.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę UE na slajdach | Unia Europejska (europa.eu)

Magdalena Krupińska     

Marta Mazur     

Damian Najduch