Klasa 3 TOR bierze udział w projekcie edukacyjnym „Złote szkoły NBP”, którego celem jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

13 kwietnia nadszedł czas na realizację II już etapu projektu, którym jest „Lekcja z ekonomią”. Zadaniem w tej części programu było przeprowadzanie, w ramach dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole, zajęć o tematyce finansowej. W naszej szkole miało to miejsce na interdyscyplinarnych zajęciach z historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie połączonych z treściami z zakresu przedmiotów ekonomicznych.

Jak często musisz podejmować decyzje?

Właściwie codziennie spotykamy się z sytuacjami, w których wymagane jest od nas dokonanie wyboru. Im starsi się stajemy, tym bardziej skomplikowane i poważniejsze stają się nasze problemy, a ich rozwiązanie wymaga podjęcia stosownych kroków. Zawsze, wybierając jedną z kilku opcji, uwzględniamy ryzyko. Ale czy wiesz, że możemy zarządzać ryzykiem?
Możemy tak nim sterować, aby pomagało nam ono rozwijać się, podejmować odpowiednie działania i aby w rezultacie osiągnęło akceptowalny przez nas poziom.  
Idąc do sklepu, podejmujemy setki decyzji przy wyborze produktów. Płacimy za zakupy i wychodzimy, a teraz, w dobie technologii, możemy to zrobić jednym klikiem w smartfonie. Ale czy tak było zawsze?

Co łączy te dwa tematy?

Oba były poruszane w drugim etapie warsztatów organizowanych w ramach projektu Narodowego Banku Polskiego.

„Lekcję z ekonomią” rozpoczęła pani Katarzyna Podchul, która przybliżyła nam historię pieniądza – przedstawiła mianowicie pieniądz w charakterze zdobyczy cywilizacyjnej, jako niepisane źródło wykorzystywane do poznania dziejów Polski, Europy i świata. Temat rozwinęła pani Monika Dziekanowska-Mikulak, ucząc nas praktycznego zarządzania pieniędzmi przez planowanie i kontrolowanie wydatków. Na kolejnej godzinie lekcyjnej, tym razem wiedzy o społeczeństwie, kontynuowaliśmy realizację projektu. Pan Damian Najduch opowiedział nam o prawach pracowników i ryzyku w pracy, przechodząc do umiejętności zarządzania ryzykiem. Jak już wiemy, „lekarstwem” na różnego rodzaju ryzykowne przedsięwzięcia może być ubezpieczenie i to właśnie na nim skupiła się pani Dziekanowska-Mikulak, omawiając nam rodzaje ubezpieczeń oraz przybliżając ideę ubezpieczeń społecznych.

I tak! Lekcje wcale nie muszą być nudne i monotonne! Takie interaktywne zajęcia pomogły uczniom uzyskać wiele ciekawych i korzystnych informacji, a co ważniejsze, pokazały, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekazywać wiedzę nawet w dobie pandemii. Najcenniejsze, w co można inwestować, to wiedza, a najcenniejsze CO można inwestować – to czas. Dlatego bardzo dziękujemy nauczycielom za ich poświęcony czas i wysiłek, który włożyli, aby przygotować i przeprowadzić te zajęcia.