Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja dla upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni pierwszej spisanej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej takiej na świecie. Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako ważny krok na drodze naprawy państwa, była próbą unowocześnienia ustroju upadającej Polski i ratowania jej suwerenności. Wydarzenie z 1791 roku pozostało fundamentem i punktem odniesienia dla tradycji i dążeń niepodległościowych w kolejnych trudnych dla ojczyzny etapach – w czasie rozbiorów, okupacji i komunistycznego zniewolenia.

Dla upamiętnienia tej doniosłej rocznicy, pogłębienia wiedzy na temat dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w celu rozbudzenia zainteresowania historią Polski oraz rozwijania pasji i zdolności artystycznych wśród młodzieży, Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie zorganizowała konkurs pt. „Konstytucja oczami młodego artysty”.

 Udział w nim wzięli także nasi uczniowie. W ramach przygotowania i promocji konkursu klasa 2 szkoły branżowej uczestniczyła w lekcji, której tematem przewodnim były obchody święta Konstytucji 3 maja oraz historia tworzenia i zatwierdzenia tego aktu. Dwie uczennice przygotowały prace konkursowe (prace plastyczne – kolaż) oraz prezentację interaktywną i zdobyły wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy Weronice Jankowskiej i Julicie Kowalczyk z kl. 2GWZ. Poniżej zamieszczamy link do ich pracy.

Jolanta Zglejc, Magdalena Krupińska     

Konstytucja oczami młodego artysty