13 kwietnia upamiętniliśmy 81. rocznicę mordu w Katyniu, która została ustanowiona przez Sejm Rzeczpospolitej jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W naszej szkole tę uroczystość obchodziliśmy już po raz 11. W roku 2010 szkoła zaangażowała się w obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej, w ramach których przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu: „Katyń... ocalić od zapomnienia”. Tego dnia na terenie ZSEH został posadzony dąb katyński dedykowany pamięci komendanta Teodora Klimuka, zamordowanego w Ostaszkowie w 1940 roku. Szkoła nawiązała również współpracę z wnuczką komendanta – panią Beatą Chrostowską-Szakalis, która w roku 2020 ufundowała pomnik katyński. Ze względu na trwającą pandemię ceremonia jego odsłonięcia została przesunięta.

Obchody dnia katyńskiego wpisały się w tradycję naszej szkoły. W tegorocznej uroczystości  udział wzięli: pani Małgorzata Pańczyk, dyrektor ZSEH, zaproszeni goście – pani Beata Chrostowska-Szakalis wraz z siostrzenicą Anną Skrobut – oraz społeczność szkolna. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego przedstawiciele młodzieży wraz z naszym honorowym gościem złożyli kwiaty pod pomnikiem katyńskim. W dalszej części uroczystości pani Beata Chrostowska-Szakalis oraz pani dyrektor uhonorowały zwycięzców drugiej edycji szkolnego konkursu „Nagroda Obywatelska im. komendanta Teodora Klimuka”. Laureatem została ekipa szkolnej telewizji ZSEH TV: Zuzanna Cybulska, Agata Krech i Maciej Ruść, która przez cały bieżący rok szkolny angażowała się, poprzez podejmowane działania, w propagowanie postaw społecznych i obywatelskich. Nagroda, ufundowana przez panią Beatę Chrosotowską-Szakalis, jest nie tylko znakiem zachowania pamięci o Teodorze Klimuku, ale również wskazaniem na te powinności, którym komendant był wierny do końca. Dopełnieniem szkolnych obchodów dnia katyńskiego był udział dwóch uczennic z klasy 1 TGP w konkursie „Polskie serce pękło. Katyń 1940” zorganizowanym pod patronatem Sejmu RP.

Serdecznie gratulujemy.

Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!

Dziękujemy nauczycielom, którzy współorganizowali uroczystość: Małgorzacie Topolewskiej-Micek, wicedyrektorowi Piotrowi Antoszkiewiczowi, Markowi Wieczorkowi, Piotrowi Mikołajczykowi i Piotrowi Kupniewskiemu.

 Katarzyna Podchul