Od 22 stycznia do 26 marca 2021 roku 12 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych brało udział w szkoleniu „Lekcja: Enter”. Zostało ono zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pedagodzy zdobyli nowe umiejętności i podnieśli swoje kompetencje w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej. Wszyscy przygotowali własne scenariusze zajęć i przeprowadzili lekcje otwarte z użyciem TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych).

W szkoleniu uczestniczyli: Jolanta Archacka, Katarzyna Bartkowska, Małgorzata Biedrzycka, Paweł Cieślak, Urszula Majchrzak, Irena Ogulewicz, Anna Synowczyk, Iwona Szydłowska, Monika Świdzińska, Aneta Wesołowska-Lorek, Małgorzata Witkowska oraz Anna Zinkiewicz.

 Anna Synowczyk