W ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu podjęto w naszej szkole szereg działań.

W dniu 09.02.2020 r. na platformie Microsoft Teams miało miejsce spotkanie on-line z przedstawicielem II oddziału Banku Santander w Olsztynie, który przedstawił prezentację "Bezpieczeństwo w sieci - zabezpieczenia bankowe". W spotkaniu wzięła udział klasa czwarta  technikum informatycznego, której uczeń, Jakub Deoniziak, wygłosił referat "Bezpieczeństwo w mediach społecznościowych". Poruszone zagadnienia zostały zaprezentowane w bardzo interesującej i atrakcyjnej formie, co zaktywizowało młodzież i zachęciło do przemyśleń na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Spotkanie przygotowały i poprowadziły panie J. Piłat-Pałejko i Katarzyna Podchul.

Centralnym punktem obchodów Dni Bezpiecznego Internetu był cykl wideokonferencji prowadzonych przez specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Prelekcje wygłosili przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: nadkom. Konrad Kordalewski, starszy wykładowca z Zakładu Badań nad Bezpieczeństwem Publicznym Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych; pani Barbara Gipsiak i kpr. Jakub Kurzawa, reprezentanci Studenckiego Koła Nowoczesnych Technologii w Bezpieczeństwie.

Uzupełnieniem spotkań było przeprowadzenie ankiety, opracowanej przez nadkom. Kordalewskiego,  na temat komunikacji w Internecie i zagrożeń z nią związanych. Analiza wyników i wnioski zostaną przedstawione radzie pedagogicznej i rodzicom.

W holu szkoły, przy bibliotece, została przygotowana ekspozycja na temat „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?” i „Mity na temat bezpieczeństwa w sieci”. Materiały pochodzą z publikacji magazynu ”Biblioteka w szkole”.

Kolejnym działaniem jest udział uczniów i nauczycieli w projekcie „Przystań w sieci”,  w ramach którego otrzymuje się dostęp do platformy e-lerningowej służącej pogłębieniu wiedzy związanej z bezpiecznymi zachowaniami młodzieży w sieci i przygotowującej nauczycieli do odpowiednich reakcji w trudnych sytuacjach.

W marcu i kwietniu będzie miała miejsce społeczna kampania informacyjna przygotowana przez uczniów klas 1TR i 3TIB pod opieka nauczycieli – pani Anny Białous i pana Tomasza Czuby.

Zwieńczeniem podjętych działań będzie Dzień Świadomego Korzystania z Internetu,  w trakcie którego podsumujemy wszystkie wydarzenia i opowiemy o zaangażowaniu gości, uczniów, rodziców i nauczycieli  w promowanie pozytywnych aspektów korzystania z Internetu.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, powstałego jako podsumowanie dotychczasowych działań związanych z bezpiecznym Internetem - zobacz film

Izabela Radek-Beczak