Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można znaleźć materiały dotyczące zmian w egzaminach maturalnych od roku 2015 (licea) i 2016 (technika).

MEN