Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Edukacyjna Perspektywy przyznała Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie tytuł „Brązowej Szkoły 2021”, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy.

Jest to sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów. Twórcy rankingu biorą pod uwagę: wyniki z matury na poziomie rozszerzonym i podstawowym, wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach.

Serdecznie gratulujemy absolwentom, uczniom i nauczycielom naszej szkoły.