25 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie odbył się I etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Szkołę reprezentowały uczennice: Milena Bugaj, Oliwia Jeziórska oraz Alicja Nowicka. Uczestniczki rozwiązywały test stacjonarnie w szkole.

Urszula Majchrzak