Celem zrealizowanego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczennic i uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W ramach projektu zmodyfikowano zgodnie z wymaganiami pracodawców treści kształcenia w zawodzie technik reklamy, przygotowano kadrę pedagogiczną do nauczania zgodnie ze zmodyfikowanym programem nauczania oraz doposażono szkołę w środki i materiały dydaktyczne. Dwie pracownie zostały wyposażone w komputery, oprogramowanie oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia do produkcji materiałów reklamowych, dzięki czemu uczniowie mogą nabyć praktyczne umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy.