4 grudnia 2020 roku o godzinie 11:00 na platformie Teams odbędzie się Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dedykowany uczniom klas drugich i trzecich technikum.

Zgłoszenia należy przesyłać, przez dziennik Librus, do pani Moniki Świdzińskiej do 30 listopada 2020 roku (poniedziałek).

 Załączniki:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych - uczeń pełnoletni
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych - uczeń niepełnoletni
  3. Regulamin konkursu