4 marca 2015 roku gościliśmy w naszej szkole pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, dr. Karola Sacewicza, który przeprowadził wykład na temat żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, prześladowanych w powojennej Polsce przez system komunistyczny.

Damian Najduch