Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in.: pani Barbara Antczak – dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki, która reprezentowała Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, dyrektor ODN pan Zbigniew Gontarz, przedstawiciel Urzędu Miasta Olsztyna pan Grzegorz Smoliński. Spotkanie zgromadziło wielu pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

Wszystkich przybyłych gości przywitała dyrektor ZSEH, pani Wiesława Topolnicka-Krępuła, która w swoim wystąpieniu naświetliła cel spotkania. Następnie głos zabrała dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, pani Maria Rafalska, która przedstawiła Analizę jakościową i ilościową orzeczeń dla dzieci i uczniów z zespołem Aspergera wydawanych przez PPP nr 1 w Olsztynie.

Kolejnym prelegentem była nauczycielka informatyki Antonina Dąbrowska. Omawiała ona swoją pracę z uczniem autystycznym na lekcjach informatyki.

Rodziców reprezentowała mama chłopca z orzeczeniem o autyzmie, która opowiedziała o tym, jak wygląda jej współpraca ze szkołą.

Następnie pani Justyna Piłat-Pałejko omówiła rolę wychowawcy w pracy z uczniem z zespołem Aspergera w klasie integracyjnej.

Po tych wystąpieniach wszyscy obecni na konferencji mogli obejrzeć krótki film przestawiający scenki z lekcji w klasach integracyjnych oraz wywiad z uczniem z orzeczeniem o autyzmie przygotowany przez panią Annę Synowczyk i pana Krzysztofa Lewandowskiego. Po prezentacjach nauczycieli ZSEH pani Marta Gałązka trener Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych mówiła o tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. To wystąpienie zakończyło pierwszy dzień konferencji.

Dnia 20 lutego 2015 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kontynuowano konferencję.

Pierwszym punktem było zwiedzanie poradni. W dalszej części zainteresowani mogli wziąć  udział w warsztatach prowadzonych przez panie psycholog: Ewę Szucką i Ewę Wacławik na temat: Strategie wspierania ucznia z zespołem Aspergera lub w  warsztatach: Rodzic partner szkoły w kształceniu i wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera, które prowadziły panie: dr Bożena Chrostowska z UWM i Alina Bugaj – psycholog. Prezentacje pokazane na konferencji oraz warsztaty i dyskusje  przybliżyły problem i z pewnością okażą się pomocne w pracy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, a także i rodziców.

Ponadto uczniowie z zespołem Aspergera i ich rodzice mogli dowiedzieć się, że w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych istnieje możliwość dalszej edukacji w klasach integracyjnych pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, którzy otoczą ich odpowiednią, fachową opieką.

Anna Synowczyk