Zapraszamy społeczność uczniowską ZSEH do udziału w konkursie, którego temat brzmi: „Szkoła zawodowa - mój wybór" organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.Zadaniem będzie utworzenie prac w trzech kategoriach: praca plastyczna, film lub prezentacja oraz esej. 

Edyta Piłat-Pętlicka       
(koordynator konkursu z ramienia szkoły)